ทางเรามีทันตกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งมีรายการดั่งนี้

ถอนฟันน้ำนม 300-350
เคลือบฟลูออไรด์ 250-400
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 350-400
ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน 800
รักษารากฟัน 1,000-1,500
ครอบฟันสแตนเลส 1,500-2,000
อุดชั่วคราว 200-300