การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)
ฟันหน้า 3,000
ฟันกรามน้อย 4,500
ฟันกราม 6,500
รื้อรักษาใหม่ เพิ่มซี่ละ 1,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน 2,000
ดึงประสาทฟัน 800
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 55,000