ทันตกรรมการจัดฟัน มีราคาและค่าใช้จ่ายดังนี้

พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35,000-40,000
Retainer (ต่อชิ้น) 2,000
เผือกกันสบฟัน 3,000 / ชิ้น