🎉โปรโมชั่น หมอพี่ภาส เข้าวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน และ หมอธนพจน์ เข้าวันพฤหัสที่ 1และ 3 ของเดือน 😍😍

1. เข้ามาปรึกษา ถ้าตกลงในแผนการรักษา ทำ ก็ถ่ายรูป พิมพ์ปาก ทำประวัติ 1,000 บาท

2. X-ray 2 ฟิล์มใหญ่ ฟรี❗

3. เคลียร์ช่องปาก ขูด อุด ถอน ลด 20% ยกเว้นผ่าฟันคุด ลด 10% ✔✔

4. ติดเครื่องมือ เดือนละ 2,500 บาท เป็นเวลา 4 เดือนติดต่อกัน เดือนต่อมาเดือนละ 1,000 บาท จนครบการรักษา (ไม่เกิน 38,000 บาท)

และ/หรือ ชำระค่าติดเครื่องมือ 1,500 บาทเป็นเวลา 10 เดือน เดือนต่อมาเดือนละ 1,000 บาท จนครบการรักษา (ไม่เกิน 38,000 บาท)

5. ระหว่างจัดฟัน หมอจะส่งขูดหินปูนทุก 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 700-900 บาท

6.จัดเสร็จ ฟรี รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันหลังจัด 1 คู่ 😘😘

➡➡อัตราค่าเคลียร์เคลียร์ช่องปากปกติ
ถอนฟัน 600-800
ถอนฟันคุด 800-1,000
ผ่าฟันคุด 2,500-3,500
อุดฟันด้านแรก 600 ด้านต่อไปด้านละ 300 ต่อซี่
ขูดหินปูน 600-900 บาท

หมายเหตุ : หากไม่สะดวกเคลียร์ที่คลินิกสามารถไปเคลียร์ที่อื่นที่คนไข้สะดวกได้

สอบถามเพิ่มเติม 02-1744610 086-3458605

คลินิกเปิดทุกวัน 10.00-20.00 น.

🕚🕚 หากไม่ต้องการรอนาน หรืออยากพบหมอที่ต้องการ รบกวนโทรนัดเวลาก่อนจ้า