ทางคลีนิก มังกรทันตกรรมมีทันตแพทย์หลากหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อธิเช่น

ทพญ. ชุลีพร ศรีอิสาณ

อ.ทพ.ดร.ณัฐพล ตั้งจิตร

ทพญ. ชุลีพร ศรีอิสาณ

ทพญ ชุลีพร ศรีอีสาน หรือ เรียกสั้นๆว่า หมอเอมี่ หมอเอมี่เป็นคนที่ร่าเริงสดใส ใจเย็น เป็นกันเอง มือเบา About client & task [/vc_column_text] SKILLS USED ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมจัดฟัน