จัดฟันมั่นใจกับมังกรทันตกรรม

 

คุณหมอจัดฟัน

คุณหมอจัดฟัน เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน จบมาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จบเฉพาะทางจัดฟันปริญญาโท-เอก มั่นใจได้ในแผนการรักษาที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ  (คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย)

มีให้เลือกแบบไหนบ้าง

มีระบบการจัดฟันครบทุกรูปแบบ ตอบสนองความต้องการทุกระดับความพึงพอใจ ได้แก่ จัดฟันติดแน่นแบบโลหะ / จัดฟันระบบดามอน / จัดฟันเซรามิคใส / จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign /จัดฟันแบบถอดได้ / จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันไม่แพงเกินไป สามารถแบ่งจ่ายเป็นงวดๆได้ ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนใหญ่ คือ ครั้งที่ 1-4 ครั้งละ 3,500 บาท และตั้งแต่ ครั้งที่ 5 เป็นต้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท

เครื่องมือ

เครื่องมือสะอาด มีระบบการอบเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตราฐาน / ถุงมือ หลอดดูดน้ำลาย แก้วน้ำ ใช้แล้วทิ้งเลย มั่นใจได้ในความปลอดภัย

ผลการรักษา

มีระบบการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระหว่างและหลังการจัดฟัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีจะได้อยู่คู่กับคุณตลอดไป

 

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ประจำคลินิกทันตกรรม

ปxxxxx

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน