Get social with us!
เกี๋ยวกับเรา

ให้บริการ ทันตกรรม โดยทันตแพทย์ เฉพาะทางหลายสาขา

นัดหมาย

นัดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของเรา

นัดหมาย
เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10:00–20:00 น.

บริการของเรา

ให้บริการ ทันตกรรม โดยทันแพทย์ เฉพาะทางหลายสาขา จัดฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ฟันปลอม รักษารากฟัน ทำครอบฟัน รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน ฟอกสีฟัน รักษาฟันเด็ก

ขูดหินปูน, ขูนหินปูน และขัดคราบบุหรี่, เกลารากฟัน, ผ่าตัดเหงือก

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

อุดฟันชั่วคราว, อุดอมัลกัม, อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ตรวจฟัน, เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มเล็กในช่องปาก, เอ็กซเรย์ฟัน ฟิล์มใหญ่นอกช่องปาก

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ฟันหน้า+ค่าอุด, ฟันกรามน้อย, ฟันกรามใหญ่, ค่ารื้อรักษารากใหม่, ดึงประสาทฟัน, ผ่าตัดขูดหนองที่ปลายราก-ผ่าตัดอุดปลายราก, ฟอกสีฟันที่รักษารากฟัน

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ถอนฟันหน้า, ถอนฟันกราม, ผ่าฟันคุดอย่างง่าย (เปิดเหงือก ขูดหนอง),  ผ่าฟันคุดอย่างยาก (กรอแบ่งฟัน. กรอกระดูก), ฉีดยาชาเพิ่มจากการรักษา

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ฟันปลอมทั้งปากและครึ่งปาก, ฟันปลอมฐานพลาสติก, ฟันปลอมฐานโลหะ, เดือยฟัน, ครอบฟัน, ครอบฟันชั่วคราว, ครอบฟันพอร์ชเลน, เปลี่ยนฐานฟันปลอม, เติมฟันในฟันปลอมถอดได้, ซ่อมฟันปลอม ส่งแลป, รากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน, รื้อครอบฟัน, เฝือกสบฟัน

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ปิดช่องฟันห่าง, ทำเขี้ยว, อุดปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน, อุดปิดช่องหน้าฟันด้วยเซรามิก, คอมโพสิตอินเลย์,ออนเลย์, เซรามิกอินเลย์,ออนเลย์, ฟอกสีฟันในคลินิก+ฟอกที่บ้าน, ฟอกสีฟันในคลินิก, ฟอกสีฟันที่บ้าน (tray+น้ำยาฟอกสีฟัน 2 หลอด)

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ถอนฟันน้ำนม, เคลือบฟลูออไรด์, เคลือบร่องฟัน, อุดและเคลือบร่องฟัน, ดึงเส้นประสาทที่โพรงประสาทฟัน, รักษารากฟันน้ำนมบางส่วน (pulpotomy), รักษารากฟันน้ำนมทั้งซี่ (pulpectomy), ครอบฟันเด็ก SSC strip crown, เครื่องมือคงสภาพช่องว่าง กันฟันล้ม

รายละเอียดและอัตราค่าบริการ

ถาม – ตอบ

สิทธิบัตรทอง และ ประกันสังคมสามารถใช้ได้ไหม ?
ฟันห่าง อยากทำให้ฟันชิดสวย ทำได้หรือไม่ ?
การจัดฟันมีกี่แบบ?
การจัดฟันมีขั้นตอนยังไงบ้าง?

นัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ

นัดหมายผ่านช่องทาง FACEBOOK ของเรา www.facebook.com/dragondentalclinic/

ข่าวสารและกิจกรรม